Ankieta dla rodziców - przypomnienie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
poniedziałek, 28 października 2013 11:58

Szanowni Państwo,

W naszej szkole zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w ramach Programu Wzmocnienia Systemu Efektywności Nadzoru Pedagogicznego i  Oceny Jakości Pracy Szkoły (Etap III) przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Ewaluacja dotyczyć będzie dwóch wymagań, spośród dwunastu, określonych przez państwo wobec szkół, tj.:

1.  Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2.  Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Jednym z elementów badania jest ankieta kierowana do rodziców uczniów naszej szkoły. Wizytatorom zależy na Państwa opinii, która w istotny sposób przyczyni się do sprawnego zgromadzenia informacji o pracy szkoły. Ankietę można wypełnić on – line lub w formie tradycyjnej (papierowej).

Zapraszam Państwa do skorzystania z możliwości wypełnienia jej on-line. Ankieta jest całkowicie anonimowa, bardzo krótka i  przyczyni się do szybszego przeprowadzenia badania. Termin wypełnienia ankiety został zaplanowany na dzień 21.11.2013 r. w godzinach od 18.00 do 20.00. W sytuacjach awaryjnych będzie możliwość wypełnienia ankiety jeszcze innego dnia. Osoby, które nie zdecydują się na udział w ankiecie on-line, proszę o wypełnienie ankiety w formie papierowej i złożenie jej w sekretariacie szkoły. Ankiety do pobrania ze strony internetowej szkoły (kliknij - pobierz) lub bezpośrednio z sekretariatu szkoły sala 104.

Poniżej podaję instrukcję wypełnienia ankiety:

 • Uruchom przeglądarkę, najlepiej Google Chrome lub Mozilla.
 • Wprowadź adres strony www.seo2.npseo.pl/online/26924
  Sprawdź poprawność adresu.
 • Po wejściu na podany adres na ekranie komputera wyświetli się na czerwono numer kontrolny ankiety.
 • Wypełnianie ankiety jest możliwe dopiero po jej aktywowaniu przez wizytatora.
 • Po aktywowaniu ankiety naciśnij komunikat „Rozpocznij ankietę”. Możliwe, że pojawi się konieczność ponowienia czynności – aktywacja może trwać kilka minut.
 • Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć komunikat „Sprawdź ankietę”.
 • System automatycznie sprawdzi czy wszystkie pytania zostały wypełnione.
 • System zaznaczy na czerwono brak odpowiedzi – nie ma obowiązku udzielenia wszystkich odpowiedzi.
 • Ponowne przyciśnięcie komunikatu „Zapisz ankietę” spowoduje jej automatyczne zapisanie. Pojawi się komunikat „Dziękujemy, ankieta została zapisana”.
 • Nie klikać ponownie na komunikat „Rozpocznij ankietę”.
 • Dziękuję. Proszę o zamknięcie przeglądarki.
Poprawiony: czwartek, 21 listopada 2013 08:55