Trwa rekrutacja 2023/24

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz.2 Uzupełnij do 26.06.2023

Rekrutacja 2023/24

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLASY 1 LICEUM

piłka nożna dziewcząt i chłopców
tenis stołowy dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
judo dziewcząt i chłopców
koszykówka chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Liceum

1 klasa liceum

 

2

Testy dla kandydatów

piłka nożna – 29.05.2023 godz. 10:00
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5

siatkówka dziewcząt – 01.06.2023 godz. 13:00
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43

siatkówka chłopców – 29.05.2023 godz. 15:30
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43

koszykówka chłopców – 29.05.2023 godz. 14:00
Hala Śląska Wrocław „Kosynierka”, ul. Mieszczańska 11

judo – 29.05.2023 godz. 07:30
Sala gimnastyczna (judo) ZS nr 18, ul. Młodych Techników 58

tenis stołowy – 29.05.2023 godz. 07:30
Hala Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Kamienna 35/37

4

Uzupełnienie formularza online

6

Potwierdzenie rodziców

do 1.07.2023 godz. 12:00 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły 

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 01.07.2023 r., zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 14.07.2023 r. (kandydat do liceum).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 300 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 62 1140 1049 0000 4320 1100 1001
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór)

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji LO 2023/2024.

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz.2 Uzupełnij do 26.06.2023