Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa.
Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa. Zgłoś się

Rekrutacja 2024/25

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLASY 1 LICEUM

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
koszykówka chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Liceum

1 klasa liceum

 

2

Testy dla kandydatów

piłka nożna – II tura
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5 – 28.05.2024 r. – godz. 11:30

siatkówka dziewcząt – II tura
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43 – 27.05.2024 r. – godz.13:00

siatkówka chłopców – II tura
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43 – 27.05.2024 r. – godz. 15:00

koszykówka chłopców- II tura
Hala Kosynierka we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4 – 27.05.2024 r. – godz. 14:30

Dodatkowy termin testów 27.05.2024 lub 28.05.2024

4

Uzupełnienie formularza online

do 24.06.2023 uzupełnij wniosek online cz.2

5

Lista zakwalifikowanych

26.06.2024 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

do 3.07.2023 godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

7

Zakończenie rekrutacji

04.07.2024 ogłoszenie listy przyjętych
kandydatów do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 03.07.2024 r., zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 12.07.2024 r. (kandydat do liceum).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 400 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 62 1140 1049 0000 4320 1100 1001
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór)

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 Regulamin rekrutacji LO 2024/2025.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa. Zgłoś się