Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa.

Rekrutacja 2024/25

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLAS 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

akrobatyka sportowa dziewcząt i chłopców
piłka nożna dziewcząt i chłopców
ogólnosportowa dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt (tylko klasa 4)
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLAS 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– nabór do istniejących grup

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Szkoła Podstawowa

 

Klasy 1-4

2

Testy dla kandydatów

akrobatyka sportowa, klasa ogólnosportowa (klasa 4) – II tura
Kwidzyńska 5, Wrocław – salka gimnastyczna w budynku szkoły – 28.05.2024r., godz. 11:00

piłka nożna (klasa 4) – II tura
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5 – 28.05.2024r. – godz. 10:00

siatkówka dziewcząt (klasa 4) – II tura
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43 – 27.05.2024r. – godz. 13:00

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

4

Zakończenie rekrutacji

do 08.04.2024 potwierdzenie przez
rodzica woli przyjęcia do klas 1-3

do 13.05.2024 potwierdzenie przez
rodzica woli przyjęcia do klasy 4
Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

W przypadku wolnych miejsc – II tura rekrutacji do klas 1-3 od 02.04.2024 r., do klasy 4 od 11.05.2024 r.

Klasy 5-8

 

2

Testy dla kandydatów

piłka nożna (klasa 5-8) – II tura
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5 – 28.05.2024 r. – godz. 10:00

siatkówka dziewcząt (klasa 5-8) – II tura
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43 – 27.05.2024 r. – godz. 13:00

koszykówka (klasa 7-8) – II tura
Hala Kosynierka we Wrocławiu, ul. Mieszczańska 4 – 27.05.2024 r. – godz. 14:30

Dodatkowy termin testów 27.05.2024 lub 28.05.2024

4

Uzupełnienie formularza online

6

Potwierdzenie rodziców

do 3.07.2024 godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

Możliwość składania dokumentów:
26.06 (środa) – możliwość składania dokumentów po ogłoszeniu listy na stronie,
27-28.06 (czwartek, piątek) – 8:00-15:00,
1.07, 02.07 (poniedziałek, wtorek) – 8:00-17:00,
3.07 (środa) – 8:00-15:00.

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1 – do 03.07.2024 r.),
– świadectwo promocyjne szkoły podstawowej (kandydat do klasy 2-8),

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 400 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 62 1140 1049 0000 4320 1100 1001
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór)

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 Regulamin rekrutacji SP 2024/2025