Trwa rekrutacja 2023/24

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Zapisz się tutaj

Rekrutacja 2023/24

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLAS 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

akrobatyka sportowa
piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt (tylko klasa 4)
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLAS 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– nabór do istniejących grup

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Szkoła Podstawowa

 

Klasy 1-4

2

Testy dla kandydatów

gimnastyka i piłka nożna (klasy 1-3) – 18.03.2023 godz.12:30
ul. Kwidzyńska 5, Wrocław – salka gimnastyczna w budynku szkoły

piłka nożna (klasa 4) – 17.04.2023 godz. 10:00
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5

siatkówka (klasa 4) – 17.04.2023 godz. 14:00
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

3

Ogłoszenie wyników

31.03.2023 lista osób zakwalifikowanych do klas 1-3

28.04.2023 lista osób zakwalifikowanych do klasy 4

4

Zakończenie rekrutacji

do 07.04.2023 potwierdzenie przez
rodzica woli przyjęcia do klas 1-3

do 10.05.2023 potwierdzenie przez
rodzica woli przyjęcia do klasy 4
Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

W przypadku wolnych miejsc – II tura rekrutacji do klas 1-3 od 10.04.2023 r., do klasy 4 od 15.05.2023 r.

Klasy 5-8

 

2

Testy dla kandydatów

piłka nożna (klasa 5-8) – 17.04.2023 godz. 10:00
Centrum Piłkarskie Ślęza Wrocław, ul. Kłokoczycka 5

siatkówka (klasa 5-8) – 17.04.2023 godz. 14:00
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 43

koszykówka (klasa 7-8) – 17.04.2023 godz. 14:30
Hala Śląska Wrocław „Kosynierka”, ul. Mieszczańska 11

29.05. lub 30.05.2023 (II termin – uzupełniający)

3

Ogłoszenie wyników po testach

28.04.2023 wyniki po testach sprawności fizycznej (I termin)
12.06.2023 wyniki po testach sprawności fizycznej (II termin – uzupełniający)

4

Uzupełnienie formularza online

do 26.06.2023 uzupełnij wniosek online cz.2

5

Lista zakwalifikowanych

27.06.2023 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

do 1.07.2023 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

7

Zakończenie rekrutacji

03.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych
i nieprzyjętych kandydatów do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1 – do 01.07.2023 r.),
– świadectwo promocyjne szkoły podstawowej (kandydat do klasy 4-8),

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 300 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 62 1140 1049 0000 4320 1100 1001
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór)

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji SP 2023/2024

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Zapisz się tutaj