Trwa rekrutacja 2022.

Nowe terminy testów uzupełniających - 6 oraz 7 czerwca 2022

Rekrutacja 2022/23

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLAS 1-2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

akrobatyka sportowa
piłka nożna dziewcząt i chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
piłka ręczna chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLAS 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– nabór do istniejących grup

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców (tylko klasy 7-8)
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLASY 1 LICEUM

piłka nożna dziewcząt i chłopców
tenis stołowy dziewcząt i chłopców
piłka ręczna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
judo dziewcząt i chłopców
koszykówka dziewcząt i chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Szkoła Podstawowa

Klasy 1-2

Chęć wzięcia udziału w rekrutacji zgłoś wypełniając formularz rekrutacyjny online

1

Składanie dokumentów

do 31.05.2022 termin uzupełniający (II tura)
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

2

Testy dla kandydatów

06.06 lub 07.06.2022 akrobatyka sportowa i piłka nożna (II tura termin uzupełniający)
Zobacz, gdzie odbędą się testy

3

Ogłoszenie wyników

21.06.2022 kandydaci z II tury

4

Zakończenie rekrutacji

do 01.07.2022 potwierdzenie przez
rodzica woli przyjęcia do szkoły podstawowej

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się od 04.07.2022 do 31.08.2022

Szkoła Podstawowa i Liceum

Klasy 4-8 oraz 1 klasa liceum

Chęć wzięcia udziału w rekrutacji zgłoś wypełniając formularz rekrutacyjny online

1

Składanie dokumentów

do 31.05.2022 termin uzupełniający (II tura)
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

2

Testy dla kandydatów

06.06 lub 07.06.2022 (II tura termin uzupełniający)
Zobacz, gdzie odbędą się testy

3

Ogłoszenie wyników

21.06.2022 kandydaci z II tury

4

Dostarczenie kopii świadectwa

do 28.06.2022 dostarczenie kopii
świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły podstawowej poświadczonego
za zgodność z oryginałem przez rodzica

5

Lista zakwalifikowanych

29.06.2022 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego
6

Potwierdzenie rodziców

do 1.07.2022 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez i dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

7

Zakończenie rekrutacji

04.07.2022 ogłoszenie listy przyjętych
i nieprzyjętych kandydatów do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się od 04.07.2022 do 31.08.2022

Dokumenty rekrutacyjne

1. Podanie rodzica lub opiekuna o przyjęcie do szkoły (Pobierz wzór SP) (Pobierz wzór LO)

2. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

3. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

 4. Regulamin rekrutacji SP 2022/2023 i LO 2022/2023.

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.   Zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1), świadectwo promocyjne szkoły podstawowej (kandydat do klasy 4-8), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kandydat do liceum)

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 300 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 62 1140 1049 0000 4320 1100 1001
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór)

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

Plan testów sprawnościowych (II tura termin uzupełniający) 

Klasy 1-2 szkoły podstawowej

Akrobatyka sportowa dziewcząt i chłopców

11.06.2022 godzina 14:30-16:00
Sala ćwiczeń MCS ul. Paderewskiego 35

Piłka nożna dziewcząt i chłopców

06.06.2022 godzina 17:00-18:00
Boisko Olimpijski FB „Balon” ul Paderewskiego 35; UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów

Klasy 4-6 szkoły podstawowej

Piłka nożna dziewcząt i chłopców

06.06.2022 godzina 9:00-13:00
Boisko Olimpijski FB „Balon” ul Paderewskiego 35; UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów

Piłka siatkowa dziewcząt

07.06.2022 godzina 8:00-10:00
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35

Klasy 7-8 szkoły podstawowej

Piłka nożna dziewcząt i chłopców

06.06.2022 godzina 9:00-13:00
Boisko Olimpijski FB „Balon” ul Paderewskiego 35; UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów

Piłka siatkowa dziewcząt

07.06.2022 godzina 8:00-10:00
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35

Koszykówka chłopców

07.06.2022 godzina 8:00-10:00
Hala sportowa Kosynierka, ul. Mieszczańska 11

Klasy 1 liceum

Piłka nożna dziewcząt i chłopców

07.06.2022 godzina 9:00-15:00
Boisko Olimpijski FC „Balon”, ul. Paderewskiego 35; UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów

Koszykówka chłopców

07.06.2022 godzina 8:00-10:00
Hala sportowa Kosynierka, ul. Mieszczańska 11

Piłka siatkowa chłopców

06.06.2022 godzina 16:00-17:30
Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43

Tenis stołowy chłopców i dziewcząt

07.06.2022 godzina 8:00-9:30
Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37

Judo dziewcząt i chłopców

07.06.2022 godzina 8:00-9:30
Sala Sportów Walki Zespół Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58

Piłka siatkowa dziewcząt

07.06.2022 godzina 8:00-10:00
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców

06.06.2022 godzina 17:30-19:00
Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43