Rekrutacja 2017
Nabór 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
niedziela, 01 stycznia 2017 18:52

Szkoły Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2018/2019Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7):
piłka nożna i piłka siatkowa

Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze)
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy

 

WAŻNE TERMINY:
03.03.2018 - Dzień Otwarty.
23-24.04.2018 - testy sportowe (sprawdziany uzdolnień kierunkowych próby sprawności fizycznej).

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące testów sportowych, logowania na stronie i obowiązkowych dokumentów zostaną niebawem uaktualnione.

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI
2017/2018

Dodatkowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych próby sprawności fizycznej (testy sportowe):

 

Piłka nożna - liceum
21.08.2017, godzina 10:00; 
Olimpijski FC "Balon" ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

W związku z licznie napływającymi podaniami do Liceum Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu i pojawieniem się możliwości organizacyjnych organ prowadzący w dniu 17.07.2017 podjął decyzję o zwiększeniu o 1 liczby oddziałów klasy pierwszej do liceum ogólnokształcącego. Szczegóły w aneksie do Regulaminu Rekrutacji (aktywny link: aneks do Regulaminu Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Junior).

 

 

I. Pamiętaj! Konieczna jest rejestracja on-line na stronie internetowej Szkoły (placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej) - jako złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (próby sprawności fizycznej).

oraz złożenie w
ymaganych dokumentów do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej (do 20 kwietnia - sekretariat p. 104).


II. Terminy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej (testy sportowe):

 1. Piłka nożna - liceum: 24.04.2017, godzina 9:00;
  Olimpijski FC "Balon" ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 2. Piłka nożna - szkoła podstawowa: 25.04.2017; godzina 9:00; 
  Olimpijski FC "Balon" ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 3. Piłka ręczna - liceum: 25.04.2017, godzina 14:30;
  Hala Wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 4. Piłka siatkowa - szkoła podstawowa: 26.04.2017, godzina 8:00;
  Hala Wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 5. Piłka siatkowa - liceum: 26.04.2017, godzina 9:30;
  Hala Wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 6. Tenis stołowy dziewcząt - liceum i szkoła podstawowa: 27.04.2017, godzina 8:00; Hala Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Kamienna 35/37, 53-307 Wrocław.
Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 14 dni po zakończonych próbach sprawności fizycznej (10 maja 2017).

III. Uzupełniające terminy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej. Odbędą się 30-31 maja 2017 (TYLKO dla nieobecnych w pierwszym terminie):

 1. Piłka nożna - 30.05.2017 godz. 9.00 (szkoła podstawowa) i 11.00 (liceum); 
  Olimpijski FC "Balon" ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 2. Piłka ręczna - 31.05.2017 godz. 15:30-17:00 (liceum);
  Hala Wielofunkcyjna ul. Chełmońskiego 43, 51-630 Wrocław.
 3. Piłka siatkowa - 31.05.2017 godz. 8.00-9.30 (liceum i szkoła podstawowa);
  Hala Wielofunkcyjna AWF ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

IV. Wymagane dokumenty do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (UZUPEŁNIAJĄCE TERMINY) - próby sprawności fizycznej (do 24 maja - sekretariat p. 104) oraz rejestracja on-line na naszej stronie:

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2. Kwestionariusz osobowy:

3. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

4. Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej lub karta zdrowia sportowca z aktualną datą badania lekarskiego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał) - WZÓR.

(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz medycyny sportowej lub inny upoważniony do wystawienia zaświadczenia,  nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sportowych).


V. Po zakończeniu roku szkolnego:

Liceum Ogólnokształcące w terminach od 23 czerwca do 28 czerwca 2017 należy donieść dokumenty:

1. Dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły).
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach testu gimnazjalnego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 • Orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia - WZÓR.

 

2. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2017.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 7 lipca 2017:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach testu gimnazjalnego - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.
(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz,  nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego).ORZECZENIE LEKARSKIE NIE JEST TOŻSAME Z KARTĄ ZDROWIA SPORTOWCA i ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM Z PUNKTU IV!

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 12 lipca 2017.
5. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2017.

 

Szkoła Podstawowa w terminach od 23 czerwca do 28 czerwca 2017 należy donieść dokumenty:

1. Dokumenty:

 • Świadectwo promocyjne po klasie V lub VI (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica).
 • Orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub innego lekarza upoważnionego do wystawienia orzeczenia - WZÓR.

2. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2017.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 7 lipca 2017:

 • Świadectwo promocyjne V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia - PROSZĘ PRZYNIEŚĆ WE WRZEŚNIU.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

(Jeśli wybrany przez Państwa lekarz,  nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego). ORZECZENIE LEKARSKIE NIE JEST TOŻSAME Z KARTĄ ZDROWIA SPORTOWCA i ZAŚWIADCZENIEM LEKARSKIM Z PUNKTU IV!

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 12 lipca 2017.
5. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2017.

 

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:


2. Sekretariat: tel. (71) 799 39 98; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

ul. Słubicka 29/33, 53-615 Wrocław (pok. 104, pierwsze piętro).

 

Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 08:44
 


Rejestracja OnLine

...