Rekrutacja 2019
Rekrutacja 2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
wtorek, 05 lutego 2019 11:33

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2019/2020


 

Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):
piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze)
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa
tenis stołowy dziewcząt, koszykówka chłopców oraz judo

 

ETAPY REKRUTACJI

1. Rejestracja online (wybór profilu i klasy).
2. Wymagane dokumenty do testów sportowych.
3. Terminy testów sportowych
4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

1. Konieczna jest rejestracja online na stronie internetowej Szkoły (wybierz profil sportowy i klasę do której chcesz się rekrutować) Nasza placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej.


2. Wymagane dokumenty dostarcza się do:

 • Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2 we Wrocławiu.
 • Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33 we Wrocławiu.

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej w dniu testów sportowych) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica lub zaświadczenie  lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

3.Terminy testów sprawności sportowej zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Szkoła Podstawowa:

 

Liceum Ogólnokształcące:


4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 21 czerwca 28 czerwca 2019r. należy dostarczyć:

 • Świadectwo promocyjne po klasie III, IV, V lub VI (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica).
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • Świadectwo promocyjne III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.
Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 21 czerwca 28 czerwca 2019r. należy dostarczyć:

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  (gimnazjum/ klasy ósmej) - oryginał.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2019 r.

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

 • szkoły podstawowej
 • liceum ogólnokształcące
2. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

 1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
 2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
 3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego. 

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2019 12:37
 


Rejestracja OnLine

...