Rekrutacja 2021
Zmiany w rekrutacji 2021/2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
środa, 14 kwietnia 2021 09:54

 

UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI!
Prosimy o zapoznanie się z Aneksem do Regulaminów Rekrutacji na rok 2021/2022
Uwaga! Zmiana w terminach dostarczania dokumentów do Liceum!

 

Poprawiony: czwartek, 22 kwietnia 2021 12:53
 
Rekrutacja 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
poniedziałek, 01 marca 2021 00:00

 

UWAGA! ZMIANY W REKRUTACJI!

Wskutek przedłużających się obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 prosimy o zapoznanie się z Aneksem do Regulaminów Rekrutacji na rok 2021/2022.

Terminy przynoszenia oryginałów dokumentów zostały wydłużone.


Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2021/2022


Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7,8):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt
koszykówka chłopców


Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze):

piłka nożna chłopców i dziewcząt
tenis stołowy chłopców i dziewcząt
piłka ręczna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
judo chłopców i dziewcząt
koszykówka chłopców

 


Rejestracja online (ZAWIESZONA).

Rekrutacja on-line na stronie internetowej Szkoły, na rok szkolny 2021/2022 zostaje zawieszona.


ETAPY REKRUTACJI


1. Wymagane dokumenty do testów sportowych.

2. Terminy prób sprawności fizycznej.

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.


1. Wymagane dokumenty.

Wysłane w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy:

Szkoła Podstawowa -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liceum Ogólnokształcące - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


lub w wersji papierowej (wysłane pocztą/dostarczone osobiście) na adres:


Szkoły Podstawowej: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław.

Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław.

 

Termin składania dokumentów do testów sprawności fizycznej zostaje przedłużony do:

30.04.2021 - dla kandydatów z klubów współpracujących ze szkołą

14.05.2021 - dla kandydatów spoza klubów sportowych współpracujących ze szkołą.

 

KLUBY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ:

Piłka nożna: AP Śląsk Wrocław SA, AP OLYMPIC WROCŁAW, KS AZS Wrocław, MKS Parasol Wrocław,  FC Wrocław Academy,

Piłka ręczna: Wojskowy Klub Sportowy ŚLĄSK, MKS MOS Wrocław, UKS Handball 28.

Siatkówka: KS AZS-AWF Wrocław, KS GWARDIA WROCŁAW.

Koszykówka: WKS Śląsk Wrocław

Tenis stołowy: KU AZS UE Wrocław

Judo: Juvenia Wrocław

Uwaga! W związku ze zmianą terminów rekrutacji wszystkich kandydatów, którzy złożyli kserokopię karty zdrowia sportowca prosimy o weryfikację, czy będzie nadal aktualna w nowym terminie testów sprawności fizycznej.1) Podanie o przyjęcie do Szkoły

Wzór podania do pobrania:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:

3) Kserokopia karty zdrowia sportowca (aktualnej na dzień testów sprawności fizycznej) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica

lub zaświadczenie lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (w przypadku braku karty zdrowia sportowca).

 

UWAGA!

Brak poprawnie wypełnionych i podpisanych przez opiekuna prawnego/ rodzica ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem kandydata z dalszej części rekrutacji i przesunięciem do naboru uzupełniającego.

 

 

2. Terminy próby sprawności fizycznej

- Kandydaci z klubów współpracujących ze szkołą- testy sprawności fizycznej w klubach macierzystych - 14.05.2021- 31.05.2021r.

- Kandydaci spoza ww. klubów zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Szkoła Podstawowa:

1) 07 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz. 9.00-13.00 - piłka nożna dziewcząt i chłopców -

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;

2) 08 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 12.00-15.00 - koszykówka chłopców -

Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

3) 08 czerwca 2021 r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt -

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35.

 

Testy uzupełniające: ustalenie terminu po złożeniu przez rodzica kandydata podania do Komisji Rekrutacyjnej (podanie najpóźniej do 10 czerwca 2021r.)

 

Liceum Ogólnokształcące:

1) 07 czerwca 2021r. (poniedziałek), godz. 16.00- 17.30 - piłka siatkowa chłopców -

Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

2) 07 czerwca 2021r. (poniedziałek), godz. 17.30-19.00 - piłka ręczna dziewcząt i chłopców -

Hala Wielofunkcyjna Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43;

3) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - tenis stołowy dziewcząt i chłopców -

Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37;

4) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 8.00-9.30 - judo dziewcząt i chłopców -
Sala Sportów Walki Zespół Szkół Nr 18, ul. Młodych Techników 58;

5) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 9.00-15.00 - piłka nożna dziewcząt i chłopców -

Boisko Olimpijski FC - "Balon", ul. Paderewskiego 35;

UWAGA: na Boisku Olimpijskim FC - obowiązuje obuwie szutrowe lub halowe, osoby
w lankach, korkach nie będą dopuszczone do testów;

6) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 12.00-15.00 - koszykówka chłopców -
Hala sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11;

7) 08 czerwca 2021r. (wtorek), godz. 14.30-16.00 - piłka siatkowa dziewcząt -

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, ul. Paderewskiego 35;

 

Testy uzupełniające: ustalenie terminu po złożeniu przez rodzica kandydata podania do Komisji Rekrutacyjnej (podanie najpóźniej do 10 czerwca 2021r.)

 

Podanie wyników po testach sprawności fizycznej-  22 czerwca 2021r.


Uwaga:

Kandydaci, którzy otrzymają naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, a zostali zakwalifikowani, zostaną odrzuceni po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną świadectwa promocyjnego/ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 

 

3. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

Szkoła Podstawowa

  1. Pomiędzy 25.06 - 30.06.2021r. należy dostarczyć kopię świadectwa promocyjnego (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem).

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-  02 lipca 2021 r.


2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów  do 07 lipca 2021 r.:Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 09. lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021 r.


Liceum Ogólnokształcące


  1. Pomiędzy 09. lipca 2021 a 15. lipca 2021r. należy dostarczyć:
  • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)
  • Kopię wyników egzaminu ósmoklasisty (poświadczoną przez rodzica za zgodność z oryginałem)

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 20. lipca 2021 r.


2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów następujących dokumentów do 22. lipca 2021r.:


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 23. lipca 2021r.

Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2021r.


Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:

3. Informacja RODO.

Uwagi do dokumentów lekarskich:

  1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
  2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
  3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz, nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego.

 

Poprawiony: wtorek, 11 maja 2021 10:22
 


Rejestracja OnLine

...