Rekrutacja 2018
Nabór 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Sekretariat   
poniedziałek, 12 lutego 2018 18:52

Szkoły Mistrzostwa Sportowego ogłaszają nabór na rok szkolny 2018/2019


Szkoła Podstawowa (klasy 4, 5, 6, 7):
piłka nożna chłopców i dziewcząt
piłka siatkowa dziewcząt

Liceum Ogólnokształcące (klasy pierwsze)
piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt
tenis stołowy dziewcząt, NOWE PROFILE SPORTOWE: koszykówka chłopców oraz judo chłopców i dziewcząt

 

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ PRZEPISÓW OŚWIATOWYCH OBOWIĄZUJĄ NOWE WERSJE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH!

ETAPY REKRUTACJI

1. Rejestracja on-line (wybór profilu i klasy).
2. Wymagane dokumenty do testów sportowych.
3. Terminy testów sportowych.
4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

 

1. Konieczna jest rejestracja on-line na stronie internetowej Szkoły (wybierz profil sportowy i klasę do której chcesz się rekrutować) jako złożenie deklaracji przystąpienia do testów sportowych (sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej). Nasza placówka nie jest przypisana do elektronicznej rekrutacji zewnętrznej.


2. Wymagane dokumenty do testów sportowych należy dostarczyć do sekretariatów szkół - termin ostateczny 19 kwietnia 2018 r.

 • Szkoła podstawowa: sekretariat p. 33, ul. Zachodnia 2
  we Wrocławiu (godz. 8:00-14:00)
  .
 • Liceum ogólnokształcące: sekretariat p. 104, ul. Słubicka 29-33
  we Wrocławiu (godz. 8:00-14:00).

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły:

2) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej:
3) Ważne na dzień testów: karta zdrowia sportowca (potwierdzone ksero) lub zaświadczenie  lekarskie - WZÓR o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej.

 

3. Terminy testów sportowych (sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - próby sprawności fizycznej).

 • Szkoła podstawowa:

1) Piłka nożna chłopców i dziewcząt - 23 kwietnia 2018 r. godz. 9.00.
Boisko Olimpijski FC - "Balon" , ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu (obowiązuje obuwie halowe lub na nawierzchnie szutrowe). Bramkarze (kandydaci) po części motorycznej o godz. 10.00, Boiska Sportowe GEM ul. Mianowskiego 2a we Wrocławiu.

2)
Piłka siatkowa dziewcząt - 24 kwietnia 2018 r. godz. 8.00.
Hala Wielofunkcyjna AWF, ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.


 • Liceum ogólnokształcące:

1) Piłka siatkowa dziewcząt - 23 kwietnia 2018 r. godz. 10.45.
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu.

2) Piłka nożna chlopców i dziewcząt - 24 kwietnia 2018 r. godz. 9.00.
Boisko Olimpijski FC- "Balon", ul. Paderewskiego 35 we Wrolawiu (obowiązuje obuwie halowe lub na nawierzchnie szutrowe). 
Bramkarze (kandydaci) po części motorycznej o godz. 10.00, Boiska Sportowe GEM ul. Mianowskiego 2a we Wrocławiu.

3) Piłka ręczna chlopców i dziewcząt- 25 kwietnia 2018 r. godz. 15.00.
Hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 43 we Wrocławiu.

4) Piłka siatkowa chłopców - 26 kwietnia 2018 r. godz. 17.00.
Hala Sportowa "Gwardii", ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu.

5) Tenis stołowy dziewcząt - 26 kwietnia 2018 r godz. 8.30.
Hala Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Kamienna 35/37 we Wrocławiu.

6) Koszykówka chłopców - 26 kwietnia 2018r. godz. 10.00.
Hala Sportowa "Kosynierka", ul. Mieszczańska 11 we Wrocławiu.

7) Judo chłopców i dziewcząt - 26 kwietnia 2018 r. godz. 10.00.
Hala Sportowa "Gwardii", ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu.

Wyniki po I turze postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 10 maja 2018 r.

4. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa

1) W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:

 • Świadectwo promocyjne po klasie III, IV, V lub VI (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica).
 • Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2018 r.

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r.:

 • Świadectwo promocyjne III, IV, V lub VI klasy szkoły podstawowej - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej w dniu 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.
Liceum Ogólnokształcące

1)  W terminach od 22 czerwca 27 czerwca 2018 r. należy dostarczyć:

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 3 lipca 2018 r.

 

2) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie do 6 lipca 2018 r.:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach testu gimnazjalnego - oryginał.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne - podpisane: imię, nazwisko i data urodzenia.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum w dniu 11 lipca 2018 r.
Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Informacje dodatkowe:

1. Regulaminy:


Uwagi do dokumentów lekarskich:

 1. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest do testów sportowych jedynie w przypadku braku ważnej karty zdrowia sportowca.
 2. Orzeczenie lekarskie nie jest tożsame z kartą zdrowia sportowca i zaświadczeniem lekarskim.
 3. Jeśli wybrany przez Państwa lekarz,  nie wyrazi zgody na podpisanie druku szkolnego, proszę zadbać o to, aby druk lekarza zawierał następujące informacje: imię i nazwisko oraz PESEL kandydata, dokładną nazwę Szkoły, profil sportowy klasy, informacje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcacego mistrzostwa sportowego.
 

Poprawiony: środa, 14 lutego 2018 12:19
 


Rejestracja OnLine

...