Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior we Wrocławiu

Zapewnij dziecku szansę na wszechstronny rozwój

Rozwijamy talenty sportowe i pomagamy odnaleźć dziecku właściwą ścieżkę edukacyjną zgodną z jego osobowością.
Nasi absolwenci studiują na uczelniach całego świata.

Edukacja w sporcie dla każdego

Szkoła podstawowa i liceum od 2009r.

Dydaktyka

 

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące realizujące w pełni program indywidualnego rozwoju edukacyjnego, dostosowanego do uzdolnień i pasji ucznia.

 

Bogata oferta dydaktyczna, innowacyjne rozwiązania w ocenianiu, atrakcyjne dla ucznia projekty, nowoczesne metody i formy kształcenia.

Sport

 

Wyjątkowy program szkolenia oparty na diagnozie potencjału i monitorowaniu rozwoju ucznia- zawodnika, ukierunkowany na indywidualizację procesu treningowego.

 

16 godzin różnorodnych zajęć sportowych (tj. zajęcia ogólnorozwojowe, basen, zajęcia taneczne, akrobatyka, jujitsu, siłownia, gimnastyka) oraz stały monitoring zawodników pod okiem profesjonalnych trenerów i specjalistów.

Obiekty i udogodnienia

 

Wygodny transport do szkoły i na zajęcia sportowe. Nowoczesny sprzęt: diagnostyczny, sportowy i treningowy.

 

Nowoczesny, multimedialny budynek szkoły oraz dostęp do najlepszych obiektów sportowych w mieście.

Przyszłość absolwenta

 

Kształcimy utytułowanych zawodników, przyszłych trenerów, a także inżynierów i liderów biznesu.

 

Nasi absolwenci doskonale radzą sobie na uznanych uniwersytetach i politechnikach.

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą polityką prywatności

Dlaczego warto?

Ułatwienia dla rodziców w codziennym życiu

Wszechstronny rozwój ucznia w zakresie realizacji pasji sportowych w optymalnym połączeniu z indywidualnym rozwojem edukacyjnym i pogłębianiem uzdolnień dydaktycznych.

Szeroki wachlarz zajęć i świetlica w godzinach od 7.00 do 17.00- jako synergia czasu dziecka/ ucznia i rodzica

Kreatywność dziecka/ ucznia w planowaniu i realizacji własnego procesu edukacyjnego

Nowoczesne wyposażenie i niskie czesne

Edukacja sportowa

Realizowana w ścieżce wyczynowej lub rekreacyjnej

Dyscypliny: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, akrobatyka sportowa, a w liceum także tenis stołowy i judo

16 godzin różnorodnych zajęć sportowych w tygodniu oraz specjalistyczna opieka fizjoterapeutów, psychologów sportu i dietetyków

Intelektualizacja zawodników, diagnozowanie potencjału sportowego i stałe monitorowanie rozwoju w celu wyboru odpowiedniej ścieżki kariery

Oferta dydaktyczna

Wysoki poziom nauczania jest naszym priorytetem

Zajęcia dodatkowe z autorskim programem, dostosowane do potrzeb i zdolności uczniów; projekty edukacyjne, olimpiady, konkursy

Wysoki poziom edukacji , zindywidualizowany, podmiotowy proces dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi TI i nowoczesnych metod nauczania

Nauka drugiego języka obcego i robotyki w klasach 1-3

Poznaj naszą szkołę

Trwa rekrutacja 2024/25

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą polityką prywatności